Η ΜΑΧΧΜΟΤΟRS AEBE επίσημος Διανομέας VOLVO για την Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών στο κατάστημα των Ιωαννίνων Ενδιαφέρεται να προσλάβει :

Α) ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:
• Οργάνωση και προγραμματισμός καθημερινής λειτουργίας του συνεργείου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Οργανωτικές ικανότητες
• Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές γνώσεις – γνώστης Τεχνολογίας αυτοκινήτων.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet)
• Γνώση Αγγλικών
• Επιθυμητό Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ)

Β) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ       ΘΕΣΕΙΣ 2
Απαραίτητα προσόντα:
• Γνώστης της Τεχνολογίας αυτοκινήτων
• Μηχανολογία – Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Γ) Υπεύθυνος Υποδοχής & Γραμματείας – Social Media.   ΘΕΣΕΙΣ 1
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και στην έκφραση & χειρισμού λόγου.
• Γνώση του χειρισμού Η/Υ – Microsoft offices- photoshop-Power point, coral ,CMS.
• Γνώση του χειρισμού των social media.
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσης

Προσφέρονται
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Διαρκής εκπαίδευση
• Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλετέ Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στην διεύθυνση m.siakavara@maxxmotors.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461306111

Η εταιρεία