Η εταιρεία ΜΑΧΧ MOTORS ΑΕΒΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών εργασιών για το κατάστημα της Κοζάνης.

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με οικονομική κατεύθυνση
 • Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα επίτευξης στόχων
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης

            Παροχές :

 • Σταθερές μηνιαίες μικτές αποδοχές
  • Πρόσθετο bonus βάση στοχοθέτησης και αποτελεσμάτων
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με τάσεις ανάπτυξης
  • Προοπτικές εξέλιξης

     Αποστολή βιογραφικού  : m.siakavara@maxxmotors.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2461306111

Διεύθυνση 2οχλμ Κοζάνης –Λάρισας Κοζάνη